درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را [1398/02/30] در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) [1392/04/06]  
:: ماخونیک، روستای کوتوله های ایران

تاریخ ارسال : 1392/12/26
بازدید : 1779

روستای ماخونیک از توابع شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی است که به دلیل شکلهای غیر هندسی خانه ها و ساکنین کوتاه و متوسط قامت آن به سرزمین کوتوله ها مشهور است و ساکنان آن متاسفانه بدون برخورداری از کمترین امکانات روزگار را سپری می کنند. 

از ماخونيك تا مرز افغانستان در حدود نيم ساعت راه است و اهالي ماخونيك اصليت افغاني دارند كه در حدود سه چهار قرن پيش به اين ناحيه آمده‌اند و اينجا را براي سكونت انتخاب كرده‌اند.ازدواج فاميلي ميان كوتاه قدها و نوع تغذيه باعث شده بود كه افراد روستاي ماخونيك كوتاه قد باشند ولي چند سالي مي‌شود كه با تغيير وضعيت تغذيه‌ اهالي و مصرف قرص و قطره آهن، نسل جديد بهتر شده‌اند.

براي وارد شدن به خانه‌هاي روستاي ماخونيك بايد كمر را خم كرد. در داخل خانه هم نمي‌شود راست‌راست ايستاد. ظاهراً از آنجا كه هواي آن ناحيه سرد است مردم خانه‌ها را كوچك و كم‌‌ارتفاع مي‌سازند تا راحت‌تر گرم شوند.مردم ماخونيك تا 50 سال پيش، چاي نمي‌نوشيدند، شكار نمي‌كردند و اصلاً گوشت هم نمي‌خوردند و هنوز سيگار نمي‌كشند. مردم ماخونيك اين قبيل كارها را گناه مي‌دانستند.
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267390_137.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267391_567.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267392_757.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267393_729.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267394_448.jpg

 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267395_866.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267396_363.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267397_922.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267399_845.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267400_330.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267401_248.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267402_291.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267403_114.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267404_369.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267405_308.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267406_506.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267407_915.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267408_289.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267409_868.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267410_657.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267411_656.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267412_496.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267413_963.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267414_517.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267415_462.jpg

 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267416_193.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267417_541.jpg
 
http://mj12.persianfun.info/img/92/12/Makhoonik/267418_355.jpg
 

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::