درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را [1398/02/30] در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) [1392/04/06]  
:: اولویتهای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تاریخ ارسال : 1393/12/03
بازدید : 884

اولویتهای پژوهشی سازمان میراث فرهنگیٰ صنایع دستی و گردشگری کشور

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::